Filter škôl

  Školy Adresa Mesto / Obec Kontakt
Základná škola s Materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41 Bohdanovce nad Trnavou http://www.skolabohdanovce.edupage.org
zvkladne@stonline.sk
Základná škola s Materskou školou Boleráz 456 Boleráz http://www.zsboleraz.edupage.sk
skola@zsboleraz.edu.sk
Základná škola s Materskou školou J. Nižnanského 1 Brestovany http://www.zsbrestovany.edupage.org
zs.brestovany@gmail.com
Základná škola s Materskou školou Bučany 155 Bučany http://www.zsbucany.edupage.sk
zsbucany@gmail.com
Základná škola SNP 5 Cífer http://www.zscifer.edupage.org
riaditelzscifer@gmail.com
Materská škola Nám. A. Hlinku Cífer http://www.mscifer.estranky.sk
mscifer@gmail.com
Základná škola s Materskou školou Dechtice 514 Dechtice http://www.zsdechtice.edupage.org
skola@zsdechtice.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Dobrá Voda 150 Dobrá Voda http://www.zsdvoda.edupage.sk
skoladvoda@gmail.com
Základná škola s Materskou školou Školská 439/12 Dolná Krupá http://www.zsdkrupa.edupage.org
riaditel@zsdkrupa.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Dolné Dubové 213 Dolné Dubové http://www.zsddubove.edupage.org
skola@zsddubove.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Dolné Orešany 209 Dolné Orešany http://www.skoladoresany.edupage.org
msdolneoresany@centrum.sk
Základná škola s Materskou školou Horné Orešany 31 Horné Orešany http://www.zshoresany.edupage.org
skola@zshoresany.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Kostolná 28 Hrnčiarovce nad Parnou http://www.zshrnciarovce.edu.sk
zs@zshrnciarovce.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Jaslovské Bohunice 341 Jaslovské Bohunice http://www.jaslovskebohunice.edupage.org
zs@zsjbohunice.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce 195 Kátlovce http://www.zskatlovce.edupage.org
zskatlovce@gmail.com
Základná škola s Materskou školou Hlavná 250 Križovany nad Dudváhom http://www.zskrizovany.edu.sk
Základná škola Jána Palárika Majcichov 536 Majcichov http://www.zsjpmajcichov.edu.sk
riaditel@zsjpmajcichov.edu.sk
Materská škola Majcichov 14 Majcichov materskaskolamajcichov@stonline.sk
Základná škola s Materskou školou Malženice 203 Malženice http://www.zsmalzenice.edupage.org
malga@zsmalzenice.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Ružindol 3 Ružindol http://www.zsruzindol.edu.sk
zsruzindol@zsruzindol.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Komenského 3 Smolenice http://www.zssmolenice.edupage.org
zssmolenice@smolenice.com
Základná škola s Materskou školou Suchá nad Parnou 55 Suchá nad Parnou http://www.zssucha.eu
skola@zssucha.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Hlavná 626/2 Špačince http://www.zsspacince.edupage.org
zsspacince@mail.t-com.sk
Základná škola s Materskou školou Školská 3 Šúrovce http://www.surovcezs.edupage.org
zssurovce@atlas.sk
Materská škola Čajkovského 28 Trnava mscajkovskeho@ms.trnava.sk
Materská škola Jiráskova 25 Trnava http://www.msjiraskova.estranky.sk
msjiraskova@gmail.com
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Kornela Mahra 9 Trnava http://www.zskmahratt.edupage.org
info@zskm.trnava.sk
Materská škola Ludvika van Beethovena 16 Trnava msbeethovenova@ms.trnava.sk
Súkromná materská škola BESST Limbová 6051/3 Trnava http://www.besst.sk
info@besst.sk
Elokované pracovisko ako súčasť Základnejškoly s Materskou školou Ľudová 27 Trnava http://www.msludovatrnava.webnode.sk
msludova@ms.trnava.sk
Materská škola Murgašova 13 Trnava msmurgasova@ms.trnava.sk
Materská škola Narcisová 2 Trnava msnarcisova@ms.trnava.sk
Materská škola Okružná 27 Trnava http://www.ms-okruzna-27-trnava0.webnode.sk
msokruzna27@ms.trnava.sk
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Ružindolská 8 Trnava http://www.zs-kubinu.edupage.org
zskubinu@pobox.sk
Materská škola Spartakovská 10 Trnava msspartakovska@ms.trnava.sk
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Spartakovská 6 Trnava msspartakovska@ms.trnava.sk
Materská škola Teodora Tekela 1 Trnava mstekela@ms.trnava.sk
Cirkevná materská škola sv. Alžbety Ustianska 11 Trnava http://www.skolkasvalzbety.edupage.org
cmsalzbetka@gmail.com
Materská škola Vajanského 3 Trnava http://www.msrozpravkovo.sk
msvajanskeho@ms.trnava.sk
Materská škola pri Základnej škole Ivana Krasku 29 Trnava http://www.zsmodranka.edupage.org
zsmodranka@ttonline.sk
Základná škola s Materskou školou Andreja Kubinu 34 Trnava http://www.zs-kubinu.edupage.org
zskubinu@pobox.sk
Základná škola s Materskou školou Atómová 1 Trnava http://www.zsatomovatt.sk
zs.3@stonline.sk
Základná škola s Materskou školou Kornela Mahra 11 Trnava http://www.zskmahratt.edupage.org
info@zskm.trnava.sk
Súkromná základná škola Limbová 3 Trnava http://www.besst.sk
info@besst.sk
Základná škola Maxima Gorkého 21 Trnava http://www.zstulipantt.edupage.org
info@zsmg.trnava.sk
Základná škola s Materskou školou Nám. Slovenského učňovského tovarišstva15 Trnava http://www.zsnamsut.edupage.org
skola@zssuttt.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Spartakovská 5 Trnava http://www.spartakovska.edupage.sk
skola@zsspartaktt.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Vančurova 38 Trnava http://www.vancurova.edupage.sk
admin@zsvancurovatt.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Ivana Krasku 29 Trnava http://www.zsmodranka.edupage.org
zsmodranka@ttonline.sk
Arcibiskupské gymnázium Pavla Jantauscha Kalinčiakova 24 Trnava http://www.agy.edupage.org
riaditel@agy.sk
Stredná odborná škola automobilová Coburgova 39 Trnava http://www.sosatt.sk
soustt@zupa-tt.sk
Stredná zdravotnícka škola Daxnerova 6 Trnava http://www.szstt.edupage.org
szstt@zupa-tt.sk
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk Ferka Urbánka 19 Trnava http://www.souurbankatt.edupage.org
sekretariat@ssoutt.sk
Pedagogická a sociálna akadadémia blahoslavenej Laury Kalinčiakova 24 Trnava http://pasa.edupage.org/
riaditel@pasa.sk
Stredná odborná škola polytechnická Koniarekova 17 Trnava http://www.sospolytechnicka-tt.edupage.org
souztt@centrum.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická Sibírska 1 Trnava http://www.sose-trnava.edu.sk
sekretariat@sose-trnava.edu.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Zavarská 9 Trnava http://www.spostt.edupage.sk
bajcarova.lucia@zupa-tt.sk
Materská škola Limbová 4 Trnava mslimbova@ms.trnava.sk
Základná škola Jána Bottu 27 Trnava http://www.zsbott.edupage.org
skola@zsbott.edu.sk
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Okružná 19 Trnava http://www.zsatomovatt.sk
zs.3@stonline.sk
Materská škola V jame 27 Trnava msvjame@ms.trnava.sk
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou V jame 3 Trnava http://www.spartakovska.edupage.sk
skola@zsspartaktt.edu.sk
Súkromné bilingválne gymnázium BESST Limbová 3 Trnava http://www.besst.sk
info@besst.sk
Základná škola s Materskou školou Trstín 457 Trstín http://www.zstrstin.edupage.org
zstrstin@zstrstin.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Vlčkovce 1 Vlčkovce http://www.zsvlckovce.stranka.info
kottas@doklady.sk
Základná škola s Materskou školou Voderady 160 Voderady http://www.zsvoderady.edupage.org
zs.voderady@gmail.com
Základná škola s Materskou školou Športová 33 Zavar http://www.zszavar.edupage.org
jablonicka@topcomp.sk
Elokované pracovisko Športová 2, Zavar ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Športová 2 Zavar http://www.zszavar.edupage.org
jablonicka@topcomp.sk
Základná škola s Materskou školou Školská 4 Zeleneč http://www.zszelenec.edupage.org
zs.zelenec@ttx-net.sk
Základná škola s Materskou školou Tajovského 2 Badín https://zsbadin.edupage.org/
zsbadin@zsbadin.edu.sk
Materská škola Radvanská 28 Badín http://www.msradvan28.webnode.sk
ms.radvan28@gmail.com
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského - Cirkevná základná škola Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej 9 Badín http://www.katgymbs.sk/czs/
kancelaria@katgymbs.sk
Základná škola Komenského 2 Badín http://www.komenskeho.snv.sk
Základná škola Jána Bakossa Bakossova 5 Banská Bystrica http://www.zsbakbb.edu.sk
skola@zsbakbb.edu.sk
Materská škola Cesta k nemocnici 37 Banská Bystrica http://www.materska_skola.szm.com
daniela.pavlendova@banskabystrica.sk
Základná škola Ďumbierska 17 Banská Bystrica http://www.zsdumbb.edupage.org
skola@zsdumbb.sk
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Gaštanová 12 Banská Bystrica http://www.zsjgtbb.sk
skola@zsjgtbb.sk
Materská škola Horná 22 Banská Bystrica rohacova@banskabystrica.sk
Súkromná materská škola Horná Strieborná 6 Banská Bystrica http://www.kreativdetskysvet.tumblr.com
kreativdetskysvet@gmail.com
Materská škola Hronská 18 Banská Bystrica kozakova@banskabystrica.sk
Materská škola Jakubko Jakubská cesta 77 Banská Bystrica http://www.msjakubko.edupage.org
ms.jakubska@banskabystrica.sk
Súkromná základná škola Ružová 14 Banská Bystrica https://skolaufilipa.edupage.org/
riaditel@skolaufilipa.sk
Materská škola Kremnička 22 Banská Bystrica chlumecka@banskabystrica.sk
Materská škola Lazovná 32 Banská Bystrica ms.lazovna@banskabystrica.sk
Materská škola Magurská 14 Banská Bystrica http://www.msmagurska.sk
krstenikova@banskabystrica.sk
Súkromná základná škola Magurská 16 Banská Bystrica http://www.skolafantazia.sk
sekretariat@skolafantazia.sk
Súkromná základná škola Dráčik Mládežnícka 51 Banská Bystrica http://www.skoladracik.sk
skoladracikriaditelka@gmail.com
Súkromná materská škola Dráčik Mládežnícka 51 Banská Bystrica http://www.skoladracik.sk
skoladracikriaditelka@gmail.com
Základná škola Moskovská 2 Banská Bystrica http://www.zsmosbb.eu
info@zsmosbb.eu
Materská škola Na Starej tehelni 7 Banská Bystrica http://www.msbzuco.webnode.sk
navratilova@banskabystrica.sk
Materská škola Odbojárov 9 Banská Bystrica http://www.msodbojarov.webnode.sk
mackova@banskabystrica.sk
Základná škola Narnia Okružná 2 Banská Bystrica http://www.narniabb.edupage.org
info@narniabb.sk
Materská škola Jilemnického 8 Banská Bystrica http://www.msjilemnickehobb.edupage.org
ms.jilemnickeho@banskabystrica.sk
Základná škola Pieninská 27 Banská Bystrica http://www.zspieninskabb.edupage.org
zspieninska@gmail.com
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica http://www.sosbanbb.sk
sos@sosbabb.edu.sk
Základná škola Radvanská 1 Banská Bystrica http://www.zsradvan.info
zsradvan@stonline.sk
Materská škola Radvanská 26 Banská Bystrica http://www.ms-radvanska-26-bb.webnode.sk
ms.radvan26@banskabystrica.sk
Materská škola Sásovská cesta 21 Banská Bystrica ursinyova@banskabystrica.sk
Materská škola Senická cesta 8 Banská Bystrica http://www.slniecko.edupage.org
zacharova@banskabystrica.sk
Základná škola Sitnianska 32 Banská Bystrica http://www.sitnianskaskola.sk
skola@zssitnianska.sk
Základná škola Spojová 14 Banská Bystrica http://www.zsspojova.edupage.org
sekretariat@zsspojbb.sk
Materská škola Strážovská 3 Banská Bystrica http://www.mskvetinkabb.webnode.sk
ms.strazovska@banskabystrica.sk
Materská škola Šalgotarjánska 5 Banská Bystrica http://www.mssalgotarianska.webnode.sk
ms.salgotarjanska@banskabystrica.sk
Súkromná materská škola Tajovského 5 Banská Bystrica
Súkromná materská škola Tatranská 10 Banská Bystrica http://www.mchviezdicka.sk
banskabystrica@mchviezdicka.sk
Materská škola Tatranská 63 Banská Bystrica http://www.ms-tatranska-63.webnode.sk
tatiana.krethova@banskabystrica.sk
Elokované pracovisko - Materská škola pri Základnej škole Štefana Moysesa Tibora Andrašovana 44 Banská Bystrica http://www.zssm.edupage.org
zsmoyses@gmail.com
Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica http://www.zssnpbb.edupage.org
zs.snp20@stonline.sk
Materská škola Tulská 25 Banská Bystrica http://www.mstulska.webnode.sk
mstulska@gmail.com
Materská škola 29.augusta 14 Banská Bystrica http://www.ms29augustabb.sk
ms29augusta@zoznam.sk
Základná škola s Materskou školou Banícka 52 Malachov http://www.zssmsmalachov.webnode.sk
skolamal@post.sk
Základná škola s Materskou školou Podkonice 284 Podkonice zs.podkonice@zoznam.sk
Základná škola s Materskou školou Priechod 179 Priechod http://www.zspriechod.edupage.org
zspriechod@centrum.sk
Základná škola Školská 4 Selce http://www.zsselce.edu.sk
skola.selce@gmail.sk
Materská škola Selčianska cesta 114 Selce http://www.ms.selce.sk
skolka@selce.sk
Základná škola s Materskou školou Vlkanovská 68 Vlkanová http://www.zsmsvlkanova.edupage.org
Základná škola s Materskou školou Banská Belá 315 Banská Belá http://www.zsbanskabela.webnode.sk
zs@zsbbela.edu.sk
Materská škola Bratská 9/1492 Banská Štiavnica http://www.cistinka.sk
msbratska@centrum.sk
Súkromná materská škola Nezábudka Dolná ružová 22 Banská Štiavnica http://www.nezabudkabs.sk
sms@nezabudkabs.sk
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského - Materská škola Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej 9 Banská Štiavnica http://www.katgymbs.sk/ms/
kancelaria@katgymbs.sk
Materská škola 1. mája 4 Banská Štiavnica http://www.ekodubaci.sk
ms@magiccomp.sk
Základná škola Jozefa Kollára Ludvíka Svobodu 40 Banská Štiavnica http://www.zsjkollara.edupage.org
zsjkollara@centrum.sk
Základná škola Pavla Dobšinského 17 Banská Štiavnica http://www.zsjhbs.edupage.org
zs_j.horaka@zsjhbs.edu.sk
Gymnázium Andreja Kmeťa Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej 6 Banská Štiavnica schranka@gymbs.sk
Katolícka spojená škola svätého Františka Assiského - Gymnázium A. Gwerkovej-Göllnerovej 9 Banská Štiavnica http://www.katgymbs.sk/katgym/
kancelaria@katgymbs.sk
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Akademická 13 Banská Štiavnica http://www.mikovini.sk
Stredná odborná škola lesnícka Akademická 16 Banská Štiavnica http://www.soslbs.sk
soslbs1@gmail.com
Súkromná hotelová akadémia Drieňová 12 Banská Štiavnica http://www.sha.sk
studijne@sha.sk
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9 Banská Štiavnica http://www.sosos.edupage.org
riaditel@sosbs.sk
Základná škola s Materskou školou Ferdinanda Coburga Svätý Anton 47 Svätý Anton http://www.zsms.svatyanton.sk
zsms@szsvanton.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane 128 Štiavnické Bane http://www.zakladnaskola.com
zsmhella@pobox.sk
Cirkevná základná škola s Materskou školou sv. Petra a Pavla Komenského 64/17 Belá nad Cirochou http://www.czsbelanc.edupage.sk
riaditel@czsbelanc.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Školská 231/4 Dlhé nad Cirochou http://www.zsdlhenc.edupage.org
skola@zsdlhenc.edu.sk
Materská škola Budovateľská 2205/12 Snina http://www.msbudovatelska-snina.estranky.sk
Materská škola Československej armády 1590 Snina http://www.mscsa-snina.estranky.sk
mscsa@stonline.sk
Materská škola Dukelských hrdinov 13 Snina http://www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk
msdukhrdinov@centrum.sk
Súkromná materská škola Komenského 2779 Snina
Materská škola Kukučínova 2544/7 Snina http://www.mskukucinovasnina.estranky.sk
mskukucinova@gmail.com
Materská škola - Kvetinkovo Palárikova 1630/29 Snina http://www.mspalarikovasnina.estranky.sk
mspalarikova@belnet.sk
Materská škola Perečínska 2546/23 Snina http://www.msperecinskasnina.estranky.sk
msperecinska@gmail.com
Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti 1. mája 2718/14 Snina cmssnina@zoznam.sk
Súkromná materská škola Vihorlatská 1420/8 Snina smssnina@mail.t-com.sk
Základná škola Budovateľská 1992/9 Snina http://www.zsbudovatelskasnina.edupage.org
zsbudovatelska@stonline.sk
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 Snina http://www.zspohsnina.edu.sk
Základná škola Ulica Komenského 2666/16 Snina http://www.zskomsnina.edupage.org
skola@zskomsnina.edu.sk
Základná škola Ulica študentská 1446/9 Snina http://www.zsstudentskasv.edupage.org
zsstudentskasv@gmail.com
Gymnázium Študentská 4 Snina http://www.gymsnina.edupage.org
gymsnek@isternet.sk
Cirkevná spojená škola - Cirkevná základná škola Švermova 10 Snina http://www.cirkzs.edupage.org
cirkzs@stonline.sk
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059 Snina http://www.sps-snina.edupage.org
spssnina@spssnina.edu.sk
Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 Snina http://www.zsssnina.edupage.sk
Špeciálna základná škola Partizánska 1057 Snina http://www.szssnina.edupage.org
szs@in.slovanet.sk
Základná škola s Materskou školou SNP 412 Stakčín http://www.zsstakcin.edu.sk
skola@zsstakcin.edu.sk
Základná škola Bystrany 13 Bystrany http://www.zsbystrany.edu.sk
zsbystrany@mail.t-com.sk
Základná škola s Materskou školou Levočská 53 Harichovce http://www.zsharichovce.edu.sk
skola@zsharichovce.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Hlavná 369 Hrabušice http://www.zshrabusice.edupage.sk
riaditel@zshrabusice.edu.sk
Základná škola Chrasť nad Hornádom 44 Chrasť nad Hornádom http://www.zschrast.szm.com
zs.chrastnh@post.sk
Základná škola Iliašovce 29 Iliašovce skola@zsiliasovce.edu.sk
Základná škola Jamník 18 Jamník http://www.zsjamnik.sk
zsjamnik@zsjamnik.sk
Gymnázium Lorencova 46 Krompachy http://www.gymkromp.sk
gymkromp@gmail.com
Základná škola s Materskou školou Maurerova 14 Krompachy http://www.zskrompachymaurerova.edupage.org
zs.maurerova@netiq.sk
Súkromná stredná odborná škola Maurerova 55 Krompachy http://www.ssoskromp.edu.sk
skola@ssoskromp.edu.sk
Základná škola Zemanská ulica 2 Krompachy http://www.zskrompachyzemanska.edupage.org
zszemanska@gmail.com
Materská škola Hlavná ulica 3 Krompachy http://www.mskrompachy.edupage.org
mskrompachy@kromsat.sk
Cirkevná základná škola Juraja Sklenára Školská 55 Letanovce http://www.zsjsletanovce.edupage.org
letanovce1@gmail.com
Základná škola s Materskou školou Školská 16 Markušovce http://www.zsmarkusovce.edupage.org
skola@zsmarkusovce.sk
Základná škola Matejovce nad Hornádom 97 Matejovce nad Hornádom zsmatejovce@centrum.sk
Základná škola Odorín 65 Odorín http://www.zsodorin.sk
zsodorin@zsodorin.sk
Spojená škola - Odborné učilištie Zimné 83 Rudňany http://www.ssrudnany.sk
szsrudnany@mail.t-com.sk
Základná škola Zimné 96 Rudňany http://www.zsrudnany1.edupage.org
zakladnaskola.rudnany@post.sk
Materská škola Komenského 1 Smižany mskomenskeho1@centrum.sk
Základná škola Komenského ulica 3 Smižany http://www.zssmizany.sk
info@zssmizany.sk
Materská škola Ružová 1197/9 Smižany msruzova9@gmail.com
Základná škola Povýšenia sv. Kríža Smreková 38 Smižany http://www.zspsksmi.edupage.org
zspsksmi@zspsksmi.sk
Materská škola Zelená 773/1 Smižany mszelena@centrum.sk
Materská škola Eleny Márothy - Šoltésovej 27 Spišská Nová Ves http://www.mssoltesovej.webnode.sk
ms-soltesovej@stonline.sk
Spojená škola Gaštanova ulica číslo 11 Spišská Nová Ves http://www.spisskacharita.com/
maria.petrikova@caritas.sk
Materská škola Gorazdova 28 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
msgorazdova@mail.t-com.sk
Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves http://www.zshutnickasnv.sk
skola@zshutnsnv.edu.sk
Spojená škola - Praktická škola J. Fabiniho 3 Spišská Nová Ves http://www.spojskolasnv.edupage.org
szsfabsn@gmail.com
Spojená škola - Odborné učilištie Hviezdoslavova 25 Spišská Nová Ves http://www.spojskolasnv.edupage.org
szsfabsn@gmail.com
Materská škola Hviezdoslavova 33 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.hviezdoslavova@mestosnv.sk
Materská škola I. Krasku 3 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.krasku@mestosnv.sk
Základná škola Ing. O. Kožucha 11 Spišská Nová Ves http://www.zskozuchasnv.edupage.org
sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com
Materská škola J. Hanulu 6 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.hanulova@mestosnv.sk
Materská škola Komenského 25 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.komenskeho@mestosnv.sk
Základná škola Levočská 11 Spišská Nová Ves http://www.levocska.edupage.org
Základná škola Lipová 13 Spišská Nová Ves http://www.lipova.snv.sk
zslipova@pobox.sk
Materská škola Lipová 21 Spišská Nová Ves http://www.lipkasnv.eu
mslipova@mail.t-com.sk
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8 Spišská Nová Ves http://www.zsmarkusnv.edupage.sk
orinin@zsmarkusnv.edu.sk
Základná škola Nad Medzou 1 Spišská Nová Ves http://www.zsnmsnv.edupage.org
zsnadmedzou@gmail.com
Materská škola P. Jilemnického 2 Spišská Nová Ves http://www.msjilemnickehosnv.sk
msjilemnickeho@mestosnv.sk
Materská škola Potočná ulica 9 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
mspotocna@centrum.sk
Cirkevne gymnázium Štefana Mišíka Radničné námestie 271/8 Spišská Nová Ves http://www.cgymmisikasnv.edupage.org
gymsnv@kapitula.sk
Materská škola S. Tomášika 5 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.tomasika@mestosnv.sk
Materská škola Slovenská 14 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.slovenska@mestosnv.sk
Materská škola Stolárska 2 Spišská Nová Ves http://www.ms-stolarska.sk
ms.stolarska@mestosnv.sk
Súkromná materská škola Alžbetka Školská 4 Spišská Nová Ves http://www.alzbetka-no.sk
smsalzbetka@gmail.com
Evanjelická materská škola Štefánikovo námestie č.21 Spišská Nová Ves msevasnv@gmail.com
Základná škola Zdenka Nejedlého 2 Spišská Nová Ves http://www.nejedleho.snv.sk
zsnejedlehosnv@centrum.sk
Materská škola Zdenka Nejedlého 5 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
msnejedleho@mestosnv.sk
Základná škola Komenského 2 Spišská Nová Ves http://www.komenskeho.snv.sk/
skola@zskomensn.sk
Základná škola sv. Michala Školská 1 Spišské Tomášovce http://www.zsstomasovce.edu.sk
zstomasovce@gmail.com
Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy zakladnaskola@pobox.sk
Cirkevná spojená škola - Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy http://www.zskrstitela.edupage.sk
zskrstitela@zskrstitela.sk
Spojená škola internátna - Pši Partizánska 13 Spišské Vlachy http://www.szsspv.edu.sk
spisskevlachyssi@gmail.com
Základná škola SNP 13 Spišské Vlachy http://www.zssnp13spv.edupage.org
zssnp13@zoznam.sk
Základná škola Vítkovce 53 Vítkovce zsvitkovce@centrum.sk
Základná škola Hažín nad Cirochou 156 Hažín nad Cirochou
Základná škola Dargovských hrdinov 19 Humenné http://www.zshu.sk
skola@zshu.edu.sk
Základná škola Hrnčiarska 13 Humenné http://www.zshrnche.sk
skola@zshrnche.edu.sk
Základná škola Kudlovská 11 Humenné http://www.zskudhe.edupage.sk
skola@zskudhe.edu.sk
Základná škola Laborecká 66 Humenné http://www.zslaborecka.sk
zslabhe@zslabhe.sk
Základna umelecká škola Mierová 81 Humenné http://www.zushumenne.sk
zus@zushumenne.sk
Základná škola Ulica SNP1 Humenné http://www.zssnphe.edupage.org
skola@zssnphe.edu.sk
Základná škola Podskalka 58 Humenné http://www.zspodskalka.edupage.org
zakladnj@stonline.sk
Súkromná materská škola Duchnovičova 26 Humenné http://www.smssvetielko.edupage6.org
smssvetielko@gmail.com
Základná škola s Materskou školou a školskou jedálňou Osloboditeľov 204 Kamenica nad Cirochou http://www.zskamenicanadcir.edupage.org
skola@zskamenicanc.edu.sk
Základná škola s Materskou školou Modra nad Cirochou 250 Modra nad Cirochou http://www.zsmodranadcirochou.edupage.org
zsmocir@zsmocir.edu.sk